_ معماری و ساختمان _

_ انرژی و معدن _

_ استارتاپ ها _

_ صادرات و واردات _

_ چوب و مبلمان _

هلدینگ های همکاری

شرکت طرح نوین: در راستای بهبود صنعت و صادرات کشور برای بزرگ کردن صنعت در کشور تلاش زیادی رو میکند تا اشتغال زایی و آماده همکاری و سرمایه گذاری در خدمات کشوری است.

راه های ارتباطی

فعالیت ها

  • معماری و ساختمان
  • انرژی و معدن
  • استارتاپ
  • صادرات و واردات
  • چوب و مبلمان